Seminarium Det nyfödda barnet

Lars Smedman gav den medicinska bakgrunden till hoten mot det nyfödda barnets hälsa. Kristin Svensson och Kyllike Christensson visade film och beskrev, baserat på egen forskning,  omhändertagandet av det nyfödda barnet med tyngdpunkten på anknytning till modern och amning. Barnmorskor och läkare från Bukarest, Novizad i Serbien och från Arad deltog.