Kallelse till extra styrelsemöte 15/6

Som tidigare meddelats här (sedan 24/5) hålls extra styrelsemöte on-line tisdagen 15/6 kl 18-19 med följande dagordning:

1. Mötet öppnas. Närvarolista upprättas.

2. Ordförande Britt-Marie Landgren hälsar välkomna.

3. Val av sekreterare och justerare för mötet

4. Godkännande av dagordningen

5. Aktuella frågor; Byte av revisor

6. Mötet avslutas.