Britt-Marie Landgren talade på EMAs konferens i Bukarest

White Ribbon Alliance arbetar aktivt med ett forskningsprojekt i Rumänien som syftar till att ge mödrahälsovård till de fattigaste och vill samarbeta med Svenska och Rumänska Barnmorskeförbundet. Den rumänska hälsoministern var närvarande och efter Britt-Marie Landgrens presentation var han villig att lyssna på ett förslag på hur barnmorskeledd mödrahälsovård skulle kunna se ut i Rumänien.

EMAs (European Midwifery Association) årliga möte hölls i Bukarest, Rumänien. Mötet handlade delvis om gemensamma normer och krav för barnmorskeutbildning i Europa, europeiska samarbeten gällande patientsäkerhet och exempel på hur barnmorskor arbetar i olika länder. Speciellt fokus låg naturligtvis detta år på Rumänien och situationen för barnmorskor och kvinnor här.

Att lyssna på situationen i Rumänien är på vissa sätt att resa tillbaka i Sverige ett par hundra år. Den officiella, maternella dödligheten är näst högst i Europa, 30/100 000 levande födda barn. Enligt rumänska barnmorskor är registreringen dålig eller obefintlig och de verkliga siffrorna är mycket högre. En barnmorska som jag pratade med berättade att det är mycket vanligt att kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning där hon arbetar. Mödradödligheten i det området är i dagsläget runt 16/1000 levande födda. Nu tänker ni, att det står fel och att jag har glömt två nollor eftersom vi vanligtvis uppger antal dödsfall per 100 000 levande födda men tyvärr så står det rätt. Siffran är skrämmande hög.

En huvudorsak till dessa dåliga siffror är att kvinnor inte har tillgång till mödrahälsovård. Detta leder till att kvinnor kommer in till förlossningen med fulminant eklampsi, infektioner och andra svåra komplikationer som inte blivit behandlade under graviditeten. De flesta dödsfall hade kunnat undvikas om kvinnan hade haft tillgång till mödrahälsovård.

Hur kommer det sig att det inte finns mödrahälsovård? Förklaringen är mycket komplicerad men några delförklaringar är hierarkier, korruption, fattigdom och dålig infrastruktur.

Systemet är korrupt och ofta måsta man ”betala under bordet” för att få vård. Pengar som många inte har eftersom det finns en utbredd fattigdom, speciellt bland romer. Det finns inte speciellt mycket pengar att tjäna på mödrahälsovård vilket gör att obstetrikerna inte är intresserade av denna vård. Obstetrikerna vill inte samarbeta med barnmorskor utan anställer hellre sjuksköterskor som inte har utbildning inom obstetrik. Obstetrikerna har dessutom all makt och kan utan vidare bestämma detta. Vården för gravida är framförallt koncentrerad till storstäder i Rumänien och kvinnor som bor på landsbygden har inte tillgång till den vården eftersom vägarna ofta är dåliga och människor är fattiga.

Det rumänska Barnmorskeförbundet arbetar aktivt för att få möjlighet att införa basal mödrahälsovård ute på landbygden nära kvinnorna men gamla rigida regler för vem som får ha ansvar för kvinnans hälsa under graviditeten (läs obstetriker) gör att de idag inte ens får ta ett blodtryck utan en ordination. Den ordinationen får de inte av obstetrikerna. Det är så illa att trots att det finns barnmorskor med en 4-årig universitetsutbildning i Rumänien så finns det inga jobb att söka. De anställs helt enkelt inte trots att behovet är oändligt stort.

Allt detta känns naturligtvis mycket frustrerande, men det finns hopp!

Den första kvällen under konferensen ordnade det rumänska Barnmorskeförbundet ett event där press, politiker, ambassadfolk och obstetriker var närvarande. Kvinnors hälsa och barnmorskans roll stod på agendan. Svenska Barnmorskeförbundet var inbjuden att tala om den svenska modellen och hur den svenska barnmorskan arbetar.

Som ni alla säkert vet så har den svenska regeringen tagit ett beslut att stötta utbildning och hälsa i Rumänien. Svenska Barnmorskeförbundet, rumänska barnmorskeförbundet, White Ribbon Alliance och Rädda Barnen träffade representanter för den svenska ambassaden och talade om att en del av satsningen bör riktas mot förbättrad mödrahälsovård utförd av barnmorskor. De tyckte att idén var mycket intressant och ett samarbete har startat.

Vi hoppas nu att vi kommer att se framgångar för vår systerorganisation i Rumänien och Svenska Barnmorskeförbundet kommer att stötta de rumänska barnmorskorna i deras viktiga arbete för en förbättrad hälsa för gravida kvinnor och deras barn i Rumänien.

Mia Ahlberg
Vice ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet