Bilen "MaternCar"

Till stöd för Networks sociala arbete i romska fattigkvarter i Arad har Projektet införskaffat en personbil. Den ska bl a hjälpa de gravida kvinnorna att komma till sjukhuset för mödravårdskontroller.