Om WRA

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, WRA, är en global koalition som består av enskilda individer och organisationer. WRA Global bildades 1999 för att öka medvetenheten om den svåra situationen och för att visa på de möjligheter som finns. WRA är i dag den ledande aktören för att informera och påverka ansvariga regeringar och institutioner om den tragedi som mödra- och barnadödlighet innebär. Men mera måste hända.

Borttappat milleniemål

Det femte milleniemålet innebär att mödradödligheten ska vara reducerad med 75% från 1990 års nivå. Det har inte hänt, det har inte hänt ett enda dugg i frågan, och nu har Sverige en mycket viktig roll att spela. Sverige har resurser att direkt bidra med, och Sverige är ett gott föredöme för andra länder.

För 200 år sedan hade Sverige lika hög mödradödlighet som utvecklingsländerna i Afrika och Asien har idag. Nu, 2018, har alla kvinnor i Sverige sin trygghet i att veta att de får den vård de behöver före, under och efter förlossningen.

WRA Sverige startade 2012. Vi behöver få större genomslags kraft . Vi behöver resurser för att kunna utmana och påverka , till att skapa en plattform att kunna agera från. Vi vill dela med oss av vår kunskap.

Du  kan stödja andra individer och organisationer som samarbetar med  WRA ( gynekologer och barnmorskor) för att minska mödra- och barnadödligheten och förbättra kvinnors och barns hälsa i världen.

Bidrag till WRA Sweden går till informations, kommunikations-och opinions bildnings verksamhet inklusive kampanjer och utbildningar och för vårt mödra- och barnavårdsprojekt i Arad Rumänien.

Läs om våra projekt